۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

لطیفه های بسیجی!

بسیجیه تخلیه چاه میزنه روتانکرش مینویسه روزی ما در کون شماست!


بسیجیه ميره سينما فيلم ترسناك ميبينه..همه فرار ميكنن جز برادر بسیجی...ازش ميبرسن تو چرا هنوز نشستي ميكه دست به من نزنيد من ريدم....هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر