۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

دست در دست, همه با هم تا آزادی ایران وعده ما بیست و پنجم بهمن ماه

اتفاقات  اخیر در کشورهای عربی و منطقه  از یکسو و درگیریهای جنبش سبز با دولت دیکتاتوری کنونی و همچنین مخالفتهای بین جناحی در قوای حاکم شرایط را برای پیروزی سبزها فراهم ساخته است. تجربه راهپیمایی اعتراض آمیز قبلی که با به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از عزیزان سبز همراه بود و ایستادگی و مقاومت مردم مصر و تونس برای به نتیجه رسیدن اعتراضشان میتواند بزرگترین کمک به راهپیمایی بیست و پنجم بهمن ماه باشد.
چند روز گذشته شاهد اعتراضهایی به موسوی و کروبی بوده ایم که چرا مجدداً و با بیانیه و از طریق قانونی برای راهپیمایی اقدام نموده اند اما اگر منطقی تر به موضوع نگاه کنیم به راحتی درخواهیم یافت که درخواست مجوز موسوی و کروبی از وزارت کشور به معنای آماده باش و حرکت در تاریخ مقررشده میباشد, چه مجوز باشد و چه نباشد.
به هر حال یاران سبز بیست و پنجم بهمن ماه به عبارتی میتواند مسابقه فینال بین قوای حاکم و سبزها باشد. در آن روز مساویی وجود نخواهد داشت. به وقت اضافه و پنالتی هم اگر برسد خواهیم باخت! چرا که بیانیه و چند امتیاز جزیی با اندکی احساس پیروزی میتواند  شور و شوق ادامه مبارزه را از ما بگیرد.(تعبیری که من از پنالتی و وقت اضافه داشتم). در گروه ما تونس, مصر و مصر سرگروه شدند.ما هم باید بتوانیم. حتی اگر قرار باشد شب در میدان آزادی یا جلوی سفارتخانه های ایران در سایر کشورها بخوابیم که صد البته اقدامات همرزمان خارج کشور کاملاً بستگی به مبارزات داخل خواهد داشت.اگر قرار به  شب ماندن شد چه در ایران و چه در خارج ایران همگی بیرون خواهیم بود.
فراموش نکنید که این آخرین بازی خواهد بود. سی سال پیش در بهمن پیروز شدند و اکنون در بهمن ماه باید سرنگون شوند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر